219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai]FGs & NCR & POSM Warehouse Keeper- Chu Lai

Nhà máy Number One Chu Lai Chu Lai Plant Toàn thời gian

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm: Nhà máy Number One Chu Lai

Phòng ban: Chu Lai Plant

Hạn nộp hồ sơ: 02/04 — 02/05/2024

  • Thực hiện nhập, xuất, tồn, lưu kho, bảo quản thành phẩm POSM, pallet tuân thủ đúng theo nguyên tắc FIFO, FEFO đúng số lượng, chủng loại và thời gian giữa thực tế và SAP theo quy trình, HDCV. Kiểm soát và thực hiện các qui định về việc lưu trữ, phân loại các chất thải nguy hại đảm bảo tuân thủ luật định.
  • Thực hiện kiểm kê theo định kỳ/ đột xuất nhằm phát hiện ra những sai lệch (nếu có), giải trình nguyên nhân chênh lệch, đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến.
  • Các nhiệm vụ khác.
  • Tốt nghiệp TRUNG CẤP  trở lên.
  • Sử dụng vi tính văn phòng.
  • Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực kho.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển