219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[HA NAM] Security& Prevent Fight Fire Specialist– Ha Nam/ Trưởng ca giám sát dịch vụ an ninh PCCC Hà Nam

Nhà máy Number One Hà Nam Ha Nam Plant Toàn thời gian

Lương: 0 VNĐ

Địa điểm: Nhà máy Number One Hà Nam

Phòng ban: Ha Nam Plant

Hạn nộp hồ sơ: 16/01 — 15/02/2023

Trung cấp. Cao Đẳng trở lên.
Đã từng tham gia trong Lực lượng Vũ trang, lực lượng An ninh (An ninh, phòng cháy chữa cháy, CNCH). Đã có kinh nghiệm trong công tác PCCC và Điều tra xác minh sự việc.

Kết quả cần bàn giao :

Thiết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các phòng trong Công ty thực hiện diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp về AN-PCCC theo kế hoạch được duyệt.
Chịu trách nhiệm nhận diện các rủi ro, đánh giá mối nguy và lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó giảm thiểu nhằm đảm bảo mức độ sẵn sàng khi xảy ra rủi ro trong phạm vi kiểm tra thực hiện An Ninh.
Thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các dụng cụ phục vụ công tác AN-PCCC đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố.
Tổ chức thực hiện công tác điều tra xác minh các sự việc vi phạm nội quy công ty và các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật (độc lập hoặc phối hợp với các phòng ban khác) chính xác, kịp thời theo quy định nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong việc tổ chức điều tra xác minh.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển